Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

PULS Wsi, czyli Partycypacja Umacnia Lokalną Synergię Wsi - zaproszenie na seminaium i konferencję podsumowującą projekt

27.09.2017

Zapraszamy ekspertów zajmujących się uczestnictwem lokalnych środowisk w różnych dziedzinach życia społecznego do udziału w drugim seminarium eksperckim, które odbędzie się w dniach 13.10 – 15.10 2017r. w miejscowości Nieznanice koło Częstochowy. Uczestnicy seminarium są delegowani przez partnerów operacji.

Ramowy program SEMINARIUM 3

Dzień 1 – 3 godz.

Określenie operacyjnych celów seminarium

Wprowadzenie – przegląd projektu poradnika

Dzień 2 – 9 godz.

Wyjaśnianie, komentowanie opracowanej treści i formy poradnika, wnoszenie propozycji do grafiki i tekstu poradnika

Dzień 3 – 3 godz.

Podsumowanie – sformułowanie wniosków i rekomendacji oraz zadań i wytycznych związanych z przygotowaniem konferencji podsumowującej projekt

Seminaria eksperckie pozwalają na bezpośrednie przedyskutowanie inicjatyw, uwarunkowań, wyzwań i rekomendacji, które warunkują aktywizację mieszkańców wsi i współpracę na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Formuła spotkań eksperckich wykorzystuje interaktywne techniki pracy zespołowej. Dzięki temu możliwe jest wskazanie zróżnicowanych lokalnie i regionalnie uwarunkowań dotyczących tematyki operacji „PULS Wsi”, a w efekcie sformułowanie praktycznych rekomendacji i sposobów ich wykorzystania w praktyce.

Seminaria są poprzedzone przygotowanymi przez uczestniczących ekspertów opracowaniami obrazującymi najważniejsze wyzwania, zrealizowane inicjatywy i proponowane rekomendacje wspierające aktywizację wiejskich środowisk i współdziałanie przedstawicieli wszystkich sektorów na rzecz realizacji projektów nakierowanych na rozwój wsi. Seminaria są moderowane, a ich uczestnicy przygotowują materiały będące przeglądem wyzwań, zrealizowanych działań oraz proponowanych rekomendacji dla pobudzania wiejskiego rozwoju.

Seminarium 3 skupi się na szczegółowych tematach, tj. młodzieży, planowaniu, podejściu projektowemu, kompetencjom cyfrowym i in. tematom.

PROGRAM SEMINARIUM 3

13.10.2017 Przegląd projektu poradnika:

  • Przegląd efektów seminarium 2, precyzowanie celów seminarium 3
  • Przedstawienie projektu poradnika

14.10.2017 Wyjaśnianie, komentowanie opracowanej treści i formy poradnika, wnoszenie propozycji do grafiki i tekstu poradnika:

  • Przedyskutowanie treści dot. aktywizacji, dialogu i partnerstwa
  • Przedyskutowanie treści dot. wyzwań dot. zaufania, więzi i wizji
  • Przedyskutowanie uwarunkowań dot. zarządzania i trwałości
  • Przegląd przykładów
  • Przegląd przykładów
  • Przegląd przykładów

15.10.2017 Przygotowanie konferencji:

  • Sformułowanie wniosków i rekomendacji związanych z przygotowaniem konferencji podsumowującej projekt
  • Sformułowanie zadań i wytycznych związanych z przygotowaniem konferencji podsumowującej projekt

Program seminarium - pobierz

Zapraszamy również liderów organizacji wiejskich i ekspertów ds. rozwoju obszarów wiejskich, a także przedstawicieli wszystkich sektorów zainteresowanych kwestią rozwoju obszarów wiejskich do udziału w konferencji podsumowującej operację PULS Wsi, czyli Partycypacja Umacnia Lokalną Synergię Wsi, która odbędzie się 25 października 2017r. w Baranowie koło Kępna. Zainteresowane osoby prosimy o zgłoszenie wg załączonego wzoru poprzez pocztę elektroniczną do biura projektu na adres pulsrozwoju@gmail.com do dnia 30 września 2017. Udział w konferencji wezmą osoby, które uzyskają potwierdzenie uczestnictwa. Organizatorzy prześlą je do dnia 10 października na podany w zgłoszeniu adres e-mail. Uczestnicy sami ponoszą koszty dotarcia na konferencję. Udział w konferencji jest bezpłatny.

PROGRAM KONFERENCJI

10.15 Początek rejestracji uczestników.

11.00 Przedstawienie uczestników, gości i programu

11.15 Przedstawienie wybranych wyzwań dotyczących aktywizacji społecznej i partnerstwa

11.45 Prezentacja wybranych inicjatyw na rzecz aktywizacji i partnerstwa

12.15 Dyskusja

12.30 Przerwa

13.00 PANEL: Metody działania i kompetencje liderów i animatorów rozwoju

13.20 Współpraca na rzecz doskonalenia metod i wymiany doświadczeń

13.40 Rekomendacje panelistów dotyczące partycypacji i jej efektów

14.00 Dyskusja z udziałem uczestników

14.30 Obiad

15.00 Zakończenie

Formularz zgłoszeniowy - pobierz

 Więcej informacji o projekcie - zobacz


 

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009