Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

"Z pola do garnka – udział rolników ekologicznych w skracaniu łańcucha dostaw"

23.08.2017

Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie przystępuje do realizacji operacji „Z pola do garnka – udział rolników ekologicznych w skracaniu łańcucha dostaw”.

Szkolenia i seminarium skierowane są do rolników produkujących metodami ekologicznymi i rolników zainteresowanych podjęciem produkcji metodami ekologicznymi lub będących w okresie konwersji, młodych rolników, doradców rolniczych ds. rolnictwa ekologicznego i przedsiębiorczości, przedstawicieli lokalnych grup działania (LGD).

Celem operacji jest przygotowanie merytoryczne i praktyczne, krok po kroku, rolników zajmujących się produkcją ekologiczną do nawiązania współpracy między sobą w celu podjęcia wspólnych działań marketingowych, promocyjnych, tworzenia wspólnej oferty handlowej, wymiany wiedzy i doświadczeń, umożliwienia podjęcia rozmów z większymi odbiorcami surowca ekologicznego np. w postaci Ogólnopolskiego Klastra Rolnictwa Ekologicznego.

W ramach operacji zaplanowano 4 terminy szkoleń oraz seminarium podsumowujące:

 • 27-29 września 2017 r. – szkolenie 1 – zgłoszenia przyjmowane do 22.09.2017 r. karta zgłoszenia – pobierz; 27.09.2017 r., o godz. 08:00 – wyjazd spod siedziby Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, os. XXXV-lecia PRL 9, 32-082 Bolechowice do Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej koło Tarnowa;
 • 4-6 października 2017 r. – szkolenie 2 - zgłoszenia przyjmowane do 29.09.2017 r. karta zgłoszenia – pobierz; 4.10.2017 r., godz. 07:00 – wyjazd spod siedziby Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, ul. Piotrkowska 30, Modliszewice, powiat koniński do Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej koło Tarnowa;
 • 11-13 października 2017 r. – szkolenie 3 - zgłoszenia przyjmowane do 6.10.2017 r. karta zgłoszenia – pobierz; 11.10.207 r., godz. 06:00 – wyjazd spod siedziby Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, ul. Pożowska 8, gmina Końskowola, powiat puławski do Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej koło Tarnowa.
 • 18-20 października 2017 r. – szkolenie 4 - zgłoszenia przyjmowane do 13.10.2017 r. karta zgłoszenia – pobierz; 18.10.2017 r., godz. 06:00 – wyjazd spod siedziby Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław do Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej koło Tarnowa.
 • 25-26 października 2017 r. – seminarium - zgłoszenia przyjmowane do 20.10.2017 r. karta zgłoszenia – (miejsce i karta zostaną podane w późniejszym terminie)

Powrót z każdego ze szkoleń: wyjazd z Rzuchowej ok. godz. 15:30.

Podczas szkoleń zaplanowano pierwszego i trzeciego dnia wizytę w Regionalnym Centrum Produktu Lokalnego, podczas której uczestnicy zapoznani zostaną z procedurą tworzenia grup współpracy w innych regionach Polski. Drugiego dnia odbędą się warsztaty w czterech gospodarstwach, rolników współpracujących w ramach stowarzyszenia. Pokazane zostaną bezpośrednie korzyści wynikające z takiej formy kooperacji.

Realizacja operacji wpłynie na rozpowszechnienie i spopularyzowanie rozwoju rolnictwa ekologicznego w naszym kraju. Może przyczynić się również do zatrzymania spadku liczby gospodarstw rolnych produkujących mało opłacalnymi metodami ekologicznymi. Rolnictwo ekologiczne pozwala utrzymać bioróżnorodność na obszarach wiejskich, co wpływa na rozwój potencjału turystycznego wsi, chroni środowisko naturalne poprzez ograniczenia w zastosowaniu środków chemicznych w produkcji jak również promuje obszary wiejskie jako miejsca przyjazne zdrowiu człowieka.

W ramach operacji zaplanowano udział 262 osób.

Udział w szkoleniach i seminarium jest bezpłatny.

Ramowy program szkoleń/wyjazdu studyjnego:

I Dzień

 • Regulacje prawne w sprzedaży bezpośredniej i rolniczym handlu detalicznym – wykład
 • Sprzedaż bezpośrednia produktów ekologicznych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego - wykład
 • Sprzedaż produktów ekologicznych w ramach rolniczego handlu detalicznego – wykład

II Dzień

 • Odwiedziny 4 gospodarstw rolnych prowadzonych przez rolników będących członkami inicjatywy Paczka od Rolnika prowadzących sprzedaż wytwarzanych przez siebie produktów.

III Dzień

 • Dobre praktyki na przykładzie „paczki od rolnika” - wykład z elementami konwersatorium.
 • Marketing, promocja, wspólnej marki i podejście biznesowe - wykład
 • Marketing, promocja, wspólnej marki i podejście biznesowe – warsztaty
 • Podsumowanie szkolenia/wizyty studyjnej.

Osobą do kontaktu jest Małgorzata Pucek: m.pucek@cdr.gov.pl tel.: 22-729 66 34 wew. 112.

 


 

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Słowa kluczowe : priorytet 3szkolenieżywnośćekologia


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009