Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Wyniki III konkursu na projekty do realizacji w ramach Planu działania SC KSOW na lata 2012-2013

W ramach trzeciego naboru wniosków w konkursie na projekty do realizacji w ramach Planu działania SC KSOW na lata 2012-2013, do Fundacji FAPA wpłynęło 14 projektów. Projekty dotyczyły wyłącznie działania nr 5.1: Pomoc techniczna dla współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej. Wizyty studyjne mające na celu wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.

Na posiedzeniu w dniu 10.06.2013 r. Komisja Konkursowa zatwierdziła listę projektów przyjetych do realizacji. Lista projektów przyjętych do realizacji w ramach Planu działania SC KSOW na lata 2012-2013.

Zgodnie z umową, zawartą 6 października 2011 r. pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a Fundacją Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, wykonawcy projektów będą wyłaniani zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych lub, jeśli do projektu nie stosuje się przepisów ustawy, z zachowaniem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości.

 

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009