Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Co wiemy o przyszłości podejścia Leader w UE?

Trwają intensywne prace nad przygotowaniem przyszłego budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Ogólne ramy budżetowe zostaną zaproponowane przez Komisję Europejską do końca czerwca 2011 roku, natomiast jesienią powinny być gotowe propozycje dotyczące poszczególnych funduszy – w tym Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich (lub jego następcy). Propozycje te zostaną zaprezentowane przez Komisję krajom członkowskim, które przed ich przyjęciem będą zapewne prowadzić własne konsultacje.

Organizacje społeczeństwa obywatelskiego zajmujące się tematyką wiejską miały możliwość wypracowania własnego stanowiska i zaprezentowania go Komisji Europejskiej dzięki działaniom ARC (Agricultural and Rural Convention). Proces ARC polegał na stworzeniu możliwości dyskusji internetowej w grupach tematycznych bądź językowych oraz serii spotkań roboczych w Brukseli. Wypracowane stanowisko uwzględnia punkt widzenia bardzo szerokiego grona organizacji, reprezentujących zarówno interesy producentów rolnych jak i organizacji zajmujących się ochroną środowiska, a także organizacji wiejskich.

Dotychczasowe prace nad przyszłym rozwojem wsi były jednak prowadzone na dużym poziomie ogólności i nie odnosiły się specyficznie do podejścia Leader (...) W swoim wystąpieniu do nowych LGD – w trakcie konferencji w styczniu 2011 roku – Komisarz Cioloş powiedział, że Lokalne Grupy Działania pozostaną w centrum przyszłej polityki obszarów wiejskich i że wartość dodana tego podejścia wynika z aktywności lokalnych partnerów oraz z wykorzystania pomysłów i wiedzy lokalnej społeczności. Komisarz zapowiedział, że w przyszłym okresie podejście Leader ma zostać wzmocnione i rozszerzone w taki sposób, aby mogło objąć działania związane z rolnictwem i produktami lokalnymi, a także tworzenie powiązań między rolnictwem a pozostałymi sektorami oraz między miastem a wsią.
W swojej wypowiedzi komisarz zaakcentował także znaczenie sieciowania i współpracy między grupami.

Fragment materiału roboczego do dyskusji na temat przyszłości Leadera opracowanego przez Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich w ramach przygotowań do międzynarodowej konferencji „Przyszłość podejścia Leader po roku 2013”

  • dokument w całości do pobrania tutaj

 


Zobacz również:

  • Prezentacja dot. wybranych elementów Specjalnego Raportu nr 5 Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO; oryg. European Court of Auditors) oraz elementów oceny Osi Leader wg Wspólnych Ram Monitorowania  i Oceny 
  • Prezentacja dot. przyszłości Leader'a w nowym okresie programowania

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa strony    |    copyright KSOW 2009