Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Uchwała nr 18 Grupy tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich  działającej przy Grupie roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 21 maja 2020 r. (pobierz) wraz z załącznikiem (Plan operacyjny KSOW na lata 2018-2019 z wyłączeniem działania 8 Plan komunikacyjny (pobierz) - w sprawie zaopiniowania projektu zmian Planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 dla działań:

 • Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca”, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz ułatwianie tej współpracy 
 • Działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla doradców i służb wspierających wdrażanie innowacji na obszarach wiejskich

Uchwała nr 17 Grupy tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich  działającej przy Grupie roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 21 kwietnia 2020 r. (pobierz) wraz z załącznikiem (Plan operacyjny KSOW na lata 2018-2019 z wyłączeniem działania 8 Plan komunikacyjny (pobierz) - w sprawie zaopiniowania projektu zmian Planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 dla działań:

 • Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca”, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz ułatwianie tej współpracy 
 • Działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla doradców i służb wspierających wdrażanie innowacji na obszarach wiejskich

Uchwała nr 16 Grupy tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich  działającej przy Grupie roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 28 sierpnia 2019 r. (pobierz) wraz z załącznikiem (Plan operacyjny KSOW na lata 2018-2019 z wyłączeniem działania 8 Plan komunikacyjny - pobierz) - w sprawie zaopiniowania projektu zmian Planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 dla działań:

 • Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca”, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz ułatwianie tej współpracy 
 • Działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla doradców i służb wspierających wdrażanie innowacji na obszarach wiejskich

Uchwała nr 15 Grupy tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich  działającej przy Grupie roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 28 sierpnia 2019 r. - pobierz wraz z załącznikiem (Plan operacyjny KSOW na lata 2018-2019 z wyłączeniem działania 8 Plan komunikacyjny - pobierz) w sprawie zaopiniowania projektu zmian Planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 dla działań:

 • Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca”, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz ułatwianie tej współpracy 
 • Działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla doradców i służb wspierających wdrażanie innowacji na obszarach wiejskich 

Uchwała nr 14 Grupy tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich  działającej przy Grupie roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 12 sierpnia 2019 r. - pobierz

Uchwała nr 13 Grupy Tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich z dnia 11 czerwca 2019 r. (pobierz) wraz z listą operacji stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały (pobierz) w sprawie zaopiniowania projektu zmian Planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 dla działań:

 • Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca”, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz ułatwianie tej współpracy
 • Działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla doradców i służb wspierających wdrażanie innowacji na obszarach wiejskich

Uchwała nr 12 Grupy Tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich z dnia 29 marca 2019 r. (pobierz) wraz z listą operacji stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały (pobierz) w sprawie zaopiniowania projektu zmian Planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 dla działań: 

 • Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca”, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz ułatwianie tej współpracy
 • Działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla doradców i służb wspierających wdrażanie innowacji na obszarach wiejskich

Uchwała nr 11 Grupy Tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich z dnia 3 grudnia 2018 r. (pobierz) wraz z listą operacji stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały (pobierz) w sprawie zaopiniowania projektu Planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 dla działań: 

 • Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca”, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz ułatwianie tej współpracy;
 • Działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla doradców i służb wspierających wdrażanie innowacji na obszarach wiejskich 

Uchwała nr 10 Grupy Tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zaopiniowania projektu Planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 (pobierz) wraz z listą operacji stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały (pobierz) dla działań:

 • Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca”, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz ułatwianie tej współpracy;
 • Działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla doradców i służb wspierających wdrażanie innowacji na obszarach wiejskich.

Uchwała nr 9 Grupy Tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w sprawie powołania 3 zespołów roboczych - pobierz

Uchwała nr 8 Grupy Tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w sprawie zmiany Załącznika nr 1 do uchwały nr 3 z dnia 17 grudnia 2015 r. dotyczącej zaopiniowania priorytetów SIR na lata 2016-2023 - pobierz

Uchwała nr 7 w sprawie zaopiniowania zmian w Planie operacyjnym KSOW na lata 2016-2017 dla działań: „Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca”, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz ułatwianie tej współpracy” oraz „Działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla doradców i służb wspierających wdrażanie innowacji na obszarach wiejskich” - pobierz wraz z listą operacji stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały. - pobierz


VI posiedzenie Grupy tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich przy Grupie Roboczej ds. KSOW - 4 grudnia 2019 r. - czytaj

Pliki do pobrania:

Protokół - pobierz

Załączniki do protokołu:

Uchwała nr 16 Grupy tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich  działającej przy Grupie roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 28 sierpnia 2019 r. (pobierz) wraz z załącznikiem (Plan operacyjny KSOW na lata 2018-2019 z wyłączeniem działania 8 Plan komunikacyjny - pobierz) - w sprawie zaopiniowania projektu zmian Planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 dla działań:

 • Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca”, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz ułatwianie tej współpracy 
 • Działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla doradców i służb wspierających wdrażanie innowacji na obszarach wiejskich

Prezentacje:

 • Działanie „Współpraca” PROW 2014–2020  aktualności + zmiana rozporządzenia - pobierz
 • Wymiana wiedzy i innowacji w ramach WPR po 2020 - pobierz
 • Plan pracy Europejskiej Sieci Innowacji EIP-AGRI na 2020 rok - pobierz
 • Zespół Roboczy ds. tworzenia i rozwoju krótkich łańcuchów dostaw i rynków rolnych - pobierz
 • Działalność Zespołu Roboczego ds. Ochrony wód przed zanieczyszczeniami  azotem  pochodzenia rolniczego i realizacja dotychczasowych działań  związanych z Programem azotanowym - pobierz
 • Zmiany do PO SIR - pobierz
 • Zespół roboczy ds Transferu wiedzy - podsumowanie- pobierz


V posiedzenie Grupy tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich przy Grupie Roboczej ds. KSOW - 23 stycznia 2019 r. - czytaj

Pliki do pobrania:

Uchwała nr 11 Grupy Tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie zaopiniowania projektu Planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 dla działań:  Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca”, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz ułatwianie tej współpracy; Działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla doradców i służb wspierających wdrażanie innowacji na obszarach wiejskich wraz z listą operacji stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały. - pobierz, zał. nr 1 - pobierz

Krajowa Sieć obszarów Wiejskich – pobierz prezentację

Zespół Roboczy ds. tworzenia i rozwoju krótkich łańcuchów dostaw i rynków rolnych  – pobierz prezentację

Roczny Program Prac EIP-AGRI na 2019 – pobierz prezentację

Sprawozdanie z realizacji Planu operacyjnego KSOW  na lata 2018-2019 w zakresie SIR i funkcjonowania SIR – pobierz prezentację

Protokół z posiedzenia - pobierz, Zał. 1 - lista obecności, Zał. 2 - pobierz, Zał. 3 - pobierz, Zał. 4 - pobierz, Zał. 5 - pobierz, Zał. 6 - pobierz, Zał. 7 - pobierz, Zał. 8- pobierz, Zał. 9 - pobierz,


IV posiedzenie Grupy tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich przy Grupie Roboczej ds. KSOW - 6 lutego 2018 r. - czytaj

Pliki do pobrania:

Prezentacja - Europejska Sieć Innowacji na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa GTI - pobierz

Sprawozdanie z realizacji Planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie SIR i funkcjonowania SIR - pobierz

EIP-AGRI Focus Groups - pobierz

Protokół z posiedzenia - pobierzfileadmin/user_upload/ksow.pl/IV_Grupa_robocza/Zał1-lista_obecności.pdf, Zał. 2 - pobierz, Zał. 3 - pobierz, Zał. 4 - pobierz, Zał. 5 Projekt Uchwały nr 7 - pobierz


Uchwała nr 6  Grupy Tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich - pobierz, Zał. 1 - pobierz


III posiedzenie Grupy tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich przy Grupie Roboczej ds. KSOW - 13 czerwca 2017 r. - czytaj

Pliki do pobrania:

Uchwała Nr 5 Grupy Tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich - pobierz, Zał. 1 - pobierz

Podsumowanie realizacji zadań Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie
i na obszarach wiejskich (SIR) – pobierz

Zmiany do Planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie SIR - pobierz

Uchwała Nr 5 Grupy Tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich - pobierz

Protokół z posiedzenia - pobierz,fileadmin/user_upload/ksow.pl/pliki/Grupy_Robocze_2014-2020/III_GT_SIR/zał_1-lista.pdf Zał. 2 - pobierz


II posiedzenie Grupy tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich przy Grupie Roboczej ds. KSOW - 8 września 2016 r. - czytaj

Pliki do pobrania:

Uchwała Nr 4 Grupy Tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich - pobierz,  załącznik

 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi działanie „Współpraca" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014  – 2020- pobierz prezentację

Bieżąca informacja o funkcjonowaniu Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz zmiany do Planu operacyjnego  KSOW na lata 2016 - 2017 w zakresie SIR  Iwona Obojska  – CDR  w Brwinowie - pobierz prezentację

Grupy Zadaniowe Europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa. EIP -  AGRI Focus Group - Henryk Skórnicki - pobierz prezentację

Protokół z posiedzenia - pobierz


I posiedzenie Grupy tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich przy Grupie Roboczej ds. KSOW -  17 grudnia 2015 r. - czytaj

Pliki do pobrania:

Uchwała Nr 1 Grupy Tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich - pobierz

Uchwała Nr 2 Grupy Tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich - pobierz, zał. nr 1 - pobierz

Uchwała Nr 3 Grupy Tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich - pobierz

Protokół z posiedzenia - pobierz

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009