Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

TWG 4 -Delivery mechanisms of EU Rural Development Policy

Materiały opracowane w ramach działalności grupy [w języku angielskim]dostępne do pobrania tutaj: Final Report oraz Sumary and Conclusions of the Final Report


Grupa tematyczna utworzona podczas spotkania w Brukseli w dniu 25 stycznia  2010 r. Grupie przewodniczy pani Josefine Lori-Hoffman, szefowa grupy G-1 „Consistency of Rural Development”.

Celem ogólnym stawianym Grupie TWG-4 jest działać w kierunku stosowania i wdrażania europejskiej polityki rozwoju obszarów wiejskich oraz skutecznie uczestniczyć w zarządzaniu nią, a jako cel szczegółowy: aktywizować mechanizmy unijnej polityki wobec obszarów wiejskich w wybranych krajach członkowskich, na wszystkich poziomach instytucjonalnych, w zakresie polepszania sposobów działania, wdrażania dobrych praktyk oraz sugestii co do ich wdrażania w przyszłości.

Biorąc to pod uwagę, Grupa 4 określiła najbliższe działania w następujących zakresach:

 • określenie strategii oraz celów terytorialnych,
 • wdrażanie procedur oraz uruchamianie projektów,
 • funkcjonowanie narzędzi w działaniach Grupy 4,
 • funkcjonowanie partnerstw,
 • zapewnienie zgodności i koordynacji z innymi politykami Unii Europejskiej.

Działania te pokazują jak ważnymi problemami we wdrażaniu polityki rozwoju obszarów wiejskich zajmuje się 4 Grupa Tematyczna.

Członkami Grupy Roboczej TWG-4 jest 14 przedstawicieli krajów członkowskich Unii Europejskiej. Przedstawiciel polski nie uczestniczy w pracach Grupy.

Wskazane obszary wymagają uwagi zarówno na poziomie europejskim jak i państw członkowskich oraz regionalnych administracji.

Podczas seminarium na temat „Usprawnienie procesu wdrażania unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich", które odbyło się w Brukseli 9 grudnia 2011 r., przedstawiono wyniki prac TWG4. Prezentowany raport końcowy objął badaniem 12 grup analitycznych w różnych krajach członkowskich i wskazał na znaczące różnice pomiędzy ich systemami wdrażania. Raport zawiera streszczenia badanych studiów przypadku, przykłady pozytywnych praktyk w zakresie wdrażania polityki rozwoju obszarów wiejskich całej UE oraz wnioski, w ramach których zidentyfikowano 6 możliwych obszarów usprawnień:

 • Silniejsza koncentracja na celach polityki i wzmocnienie spójności w procesie wdrażania;
 • Oferowanie mniejszej liczby prostszych i bardziej elastycznych działań;
 • Określenie i wdrażanie konkretnych założeń dla osi Leader;
 • Usprawnienie procedur wdrażania (włączając proces aplikacji i kontroli);
 • Dalsze usprawnienie w zakresie monitoringu & ewaluacji jako narzędzi wspomagających tworzenie i wdrażanie polityki;
 • Poprawa koordynacji i wymiany informacji.

Główną rekomendacją raportu, służącą poprawieniu realizacji polityki rolnej, jest dzielenie się dobrymi praktykami w zakresie zarządzania i rozwijania potencjału Państw Członkowskich i regionów z wykorzystaniem Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa strony    |    copyright KSOW 2009