Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Jednostka Centralna KSOW (strona archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Rejestracja GPR w Urzędzie Marszałkowskim

Aby uzyskać status grupy producentów rolnych, osoby reprezentujące grupę składają do właściwego ze względu na siedzibę grupy marszałka województwa wniosek o wydanie decyzji wraz z wymaganymi załącznikami.

Ustawa o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw stanowi, że wniosek składany przez grupę powinien zawierać:

  • nazwę i siedzibę grupy,
  • dane osobowe osób upoważnionych do reprezentowania grupy zgodnie z jej aktem założycielskim,
  • oznaczenie produktu lub grupy produktów, dla których grupa jest tworzona,
  • listę członków grupy.

Do wniosku załącza się:

  • aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego / Rejestru Przedsiębiorców dotyczący grupy,
  • akt założycielski (statut lub umowa),
  • plan działania grupy opracowany na okres 5 lat, zgodny z aktem założycielskim,
  • oświadczenia członków grupy o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej,
  • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za dokonanie czynności urzędowej,
  • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Powrót

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
   |    copyright KSOW 2009